Keuzevrijheid en vrijheid in bepalen van de prijs zijn twee van de kernwaarden van Cloud Distributie. Daarom hebben we ons netwerk van operators uitgebreid met T-Mobile. Later wordt daar Tele2 aan toegevoegd. Daarmee bieden we iedere abonnementsvorm en sluiten zo volledig aan bij de behoeften van eindklanten.

We zijn gestart met een pilot waarin alleen vast-mobiel integratie (VaMo) beschikbaar is. Met VaMo koppel je een SIM-kaart als SIP-extensie op elke willekeurige SIP-centrale. Na de pilotfase gaan we het aanbod abonnementen vergroten met bijvoorbeeld SIM-Only. Alles volledig white label.

Mobile biedt onze partners de mogelijkheid om op basis van de wensen en eisen van eindklanten real-time een indicatie van de kosten van abonnementen inzichtelijk te maken. Zo komen ze achteraf nooit voor verrassingen te staan. Nadat de order is geplaatst, zorgt Cloud Distributie voor de afhandeling van het hele traject rondom nieuwe mobiele nummers en portering. Na ingebruikname geeft de portal real-time inzicht in verbruik, zodat er op tijd bijgestuurd kan worden. Daarnaast verzorgen we de facturering (voorzien van logo en gegevens van de partner), onderhoud en beheer.

Wilt u meer weten over deze dienst of de pilot?