Xelion user based model nu leverbaar via Cloud Distributie

In de portal van Cloud Distributie is nu ook het Xelion user based model te bestellen. Voorheen leverde Xelion licenties per device, maar dat betekende dat wanneer een gebruiker de softphone en de app wil gebruiken, hij twee licenties nodig had.

Bij het nieuwe model kan een gebruiker alle devices gebruiken, maar altijd maar één tegelijk. En hoe zit het met bestaande gebruikers? Die kunnen eenvoudig naar het nieuwe model overstappen wanneer zij dat willen.

De licenties zijn per maand flexibel in te zetten zodat bedrijven alleen betalen voor wat zij daadwerkelijke verbruiken. Een belangrijk voordeel van betalen via een pay per user model is dat eindgebruikers eenvoudig gebruikers kunnen op- of afschalen. Voor partners betekent dit dat ze eenvoudiger kunnen inspelen op de behoeftes van organisaties. Kosten zijn beter beheersbaar en bedrijven betalen per gebruiker. Ook spreekt een overzichtelijk maandtarief veel ondernemers aan.

Juist omdat je nu je smartphone als vaste telefoon kunt gebruiken, biedt Xelion nu ook via Cloud Distributie het user-based licentiemodel aan. Daardoor kan een gebruiker voor één prijs zijn smartphone, softphone, DECT-telefoon en bureautelefoon gebruiken. Wie het vaste nummer draait, bereikt altijd één van je telefoons. En wordt geen van die telefoons aangenomen, kun je via de app instellen wat er gebeurt, bijvoorbeeld dat de beller je zakelijke voicemail hoort. Het mobiele nummer kan de gebruiker dus voor privé houden.

Bij Cloud Distributie is de OC-oplossing van Xelion binnen seconden geleverd aan de eindklant tegen de laagste prijs in de markt.