Lagere carbon footprint met Unified Communications

Lagere carbon footprint met Unified Communications

De stikstofcrisis domineert de laatste maanden het nieuws. Als reactie komt het kabinet met een pakket maatregelen. Volgens het ene deel van de oppositie overbodig en volgens het andere volstrekt ontoereikend. Hoe het ook zij, vroeg of laat krijgt iedereen ermee mee...